buz hokeyi nasil oynanir Aptallar için

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine de yayımlamak istemedigi bir sesle sayfa§uyor:

Tekaüt albay, parke pistin hemen geldigince bo§altilmasini, nikah masasinin gevresinde geni§ bir agiklik birakilmasini sagliyor. Herkesi, bitirmek igin onden kendilerine ayrilmi§ masalarina ya da ayakta mutabık gorulmu§ yerlerine ki§aliyor. imparator, annesinin koltuguna yakin, lakin piste ve nikah masasina daha da yakin ozel, gigekli bir masaya Korgeneralle yakinlarini buyur ediyor.

Yirmi ug evet§ima gelmi§tim de, kendimi bildim bileli aglamayi tanimami§tim. Her aglanasi gidişat salt benim ofkemi biler, aglama duygularimi aptal iterdi. O sıkıntısız§am ne başüstüne bana? Ki ne yapti, nasil evet da Ali Eli uz ile benim taharri istemedigim bir uzakligi, bu soguklugu koyuverdi?

Daha fi tarihinde, Gönül rahatlığı bayraminin ilanina ramak kaldigi gunlerden birinde doğrusu, bu, kaşkariko giki§inda ba§ka bir aktris arkada§inin evine gidiyor. Elan bir yigin oyuncu, elan bir yi-gin geng §air falanmi§lar. Eh o gunler gür ongun inkılap laflarini ettigimiz gunler... âdeta devrimin eli kulaginda.

“Bu Erturk, demin bir yandan da kolumu siki§tirip dururken bana ne dedi biliyor musun Omer? Tezel hanim, eger Ankara’da birkag gun kalacaksaniz musaadenizle size bir sandık eksiksiz cins viski gondereyim, dedi.”

Alçak, iki balçık §imalimizdeki istihkam taburuna nakil emri aldigim igin hatiralarimi yazmam yarida kaldi. Buraya gelince dürüst§amma denli istihkam hazirligindaki erlere kumanda kılmak igin olu kabilinden yoruldum.

§u kopruyu kurdular. kazançlı mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir dakika ben bile du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir yol henüz inangliydim. Hem de yarim yirtik inanglarin ocunu kabul etmek istercesine. Deli kadar, mecnun kabil takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu kadar gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, sanki ben bile gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu kifayet gok kotu bir erk. Bu adamlar gok rüsva adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve get adres url üstelik da yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, hep kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari olmayacak bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

Eni§tesinin sozunu bir tek Gonul hanim i§itmi§ oluyor. Ba§ina ne gelirse, birçok itilip kakilirsa, bilcümle her §eyi i§itiyor olmasindan. §imdi de gine iki arada bir derede kalmi§ yuz gizgileri, acinasi sesiyle:

O dönem anladim ki Tommy bu yiyecekleri begenip yemedigi igin toparlanamiyor. Benim sava§ arkada§ima da, ne olursa olsun bunlari yedirmeliydim. Namına dedim ki:

Dugun mar§i yanli§ bir zamanda patlak vermeden once, ilhan’la emekli miralay arasindaki bahis§mayi gerek istemez i§itmi§ bulundum. Boylece, Erturk’un get url anilarini yazdigini sandigim bir defterin sayfalarini gok gerilerden ba§latmak, i§in igine bir de Sumida vermek zorunda kaldim.

Dilim dolanmi§ti. Bu ne aşağılık gorev verili§, bu ne rezil gorev ali§?.. Aristokrat olsaydim kilicimi geker, benim kendi onurum var, o bana kâfi, diyerek duelloya gagirirdim Sami’yi. Fakat ne yazik ki aristokratlik sanarak bir §ey -o da suyunun suyunun suyu- Omer’e ve Omer gibi sağlam az ki§iye ozel locadir bu ulkede.

bir yekta §ey boyuyorum. Zavallı bir tutsakligin, ilk sefer yuzyuze gelinen turden bir yalnizligin resmini boyuyorum.

Fotograflara girmemek igin de olur; ben son gekiliyorum; kendimi Ay§en’den kagirirken Tezel’in elini elimde duyuyorum. O da i§itilir i§itilmez bir sesle mevzu§uyor §imdi:

Masada dünya gulerken fla§lar patlami§ti. Dugunun ilk fotografi. O fotografta Nuri§ hanimefendinin busbutun aglamakli yuzuyle, gulerken agzi kocaman agilmi§ kocasina irkilerek baktigi gorunecek. Yillar sonra, bu fotografa da kamu ayni §a§kinlikla bakacak belki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “buz hokeyi nasil oynanir Aptallar için”

Leave a Reply

Gravatar